Witcher: TV commercial (reklama w USA)This commercial was aired on several networks in the last few weeks. Enjoy!!!

Powyższa reklama ukazała się w USA w ostatnich tygodniach.