Friday, June 26, 2015

Małżeństwa homoseksualne są legalne w całych USA

Sąd Najwyższy USA zalegalizował małżeństwa homoseksualne na terenie całego kraju. Za było 5 sędziów, 4 przeciw.