Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Matki!

Szanowny Czytelniku!

Wprawdzie nasz "provider" obiecuje zamieścić za nas informacje które wymaga Unia Europejska ale dodajemy też własne.

1. Nie używamy żadnych informacji o was do żadnych kampanii marketingowych (chyba, że bez naszej wiedzy zrobi to Google których serwisy używamy).

2 . Zobowiązujemy się do ochrony waszych danych idąc dalej niż chcą tego EU i USA.


Wednesday, July 1, 2015

Email bombshells from Hillary's secret account...

... show she didn't know when cabinet meetings were held, was dumbfounded by a fax machine and emailed aides to fetch her iced tea - and that's just a headline (LOL) brought to you by British media Daily Mail.