Is POLAND becoming a REGIONAL POWER?

Saturday, September 26, 2015

List otwarty do premier Kopacz w sprawie repatriacji Polaków

List ten, który dotyczy także Polaków ze wschodniej Ukrainy, podpisał w imieniu wszystkich organizacji Witold Listowski, prezes Związku i prezes Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu, oraz dr hab. Leszek Jazownik, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ze względu na wagę sprawy warto list ten przeczytać w całości i rozpowszechnić na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Kresowianie do premier Kopacz w sprawie repatriacji Polaków