Wednesday, January 14, 2009

"Benedykt XVI przekreśla 50 lat historii dialogu"

Rabin Wenecji Elia Enrico Richetti wyraził opinię, że wraz z pontyfikatem Benedykta XVI Kościół zmierza do przekreślenia "50 lat historii" dialogu żydowsko-katolickiego.
wiecej