On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, January 18, 2009

Litwa: Obowiązek rozmawiania po żmudzku

Rada samorządu rejonu skuodaskiego na Żmudzi na zachodzie Litwy zdecydowała, że podczas posiedzeń Rady wszyscy są zobowiązani rozmawiać po żmudzku.
wiecej