Sunday, January 18, 2009

Litwa: Obowiązek rozmawiania po żmudzku

Rada samorządu rejonu skuodaskiego na Żmudzi na zachodzie Litwy zdecydowała, że podczas posiedzeń Rady wszyscy są zobowiązani rozmawiać po żmudzku.
wiecej