Saturday, January 10, 2009

Ostre reakcje na "opodatkowanie" imigrantów

Dyskryminacją i rasizmem nazwały różne środowiska we Włoszech zgłoszoną przez prawicową Ligę Północną poprawkę do rządowego dekretu antykryzysowego, przewidującą stosowanie wobec imigrantów opłaty 50 euro za prawo pobytu i 10 tysięcy euro za numer identyfikacji podatkowej dla ich firm.
wiecej