Monday, October 5, 2009

Iran wie, jak wyprodukować bombę atomową

Iran dysponuje wiedzą, jak wyprodukować bombę nuklearną i mógł już testować systemy detonacji odpowiednie dla jego pocisków średniego zasięgu - informuje "The Times", powołując się na tajny aneks do tegorocznego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).
wiecej