Saturday, January 16, 2010

Pojawiła się szansa dla polskiej mniejszości w Niemczech

W ocenie prezesa Związku Polaków spod Znaku Rodła pojawiła się szansa na przyznanie naszym rodakom żyjącym w Niemczech statusu Polonii. Informacja na temat sytuacji Polaków w Niemczech ma się pojawić bowiem w oficjalnym raporcie Rady Europy. wiecej