Friday, January 15, 2010

Rząd zapomniał, Moskwa nie odda

Polska przez opieszałość rządu straciła szansę na odzyskanie dzieł sztuki przejętych po wojnie przez ZSRR - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". wiecej