Friday, April 30, 2010

Amerykanie ponownie przyjrzą się sprawie wiz dla Polaków

Na spotkaniu z sekretarz stanu Hillary Clinton, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poruszył sprawę utrzymywania przez USA obowiązku wizowego dla Polaków i - jak powiedział - uzyskał od niej obietnicę rozważenia tej kwestii. link