Wednesday, May 12, 2010

Fryderyk Chopin bliski sercom Polonii francuskiej

Jubileusz urodzin polskiego kompozytora akcentuje Polonia francuska zamieszkała w każdym zakątku Francji. I dla Chopina i dla Polonii Francja stała się drugą ojczyzną. Przy każdej, więc okazji, polskie stowarzyszenia i organizacje polonijne, świeckie i katolickie podkreślają jego polskość i wielkość. link