Friday, May 7, 2010

Kryzys w Hiszpanii boleśnie dotyka polskich emigrantów

Sytuacja gospodarcza w Hiszpanii nie napawa optymizmem. Bezrobocie w pierwszym kwartale tego roku przekroczyło po raz pierwszy 20%, co sytuuje Hiszpanię na niechlubnym, pierwszym miejscu wśród krajów UE i jest najwyższy od 1997 roku. Większość mieszkających w Hiszpanii Polaków boleśnie odczuwa skutki kryzysu. link