Monday, May 31, 2010

Wisła opada na Lubelszczyźnie, ludzie wracają do domów

Wojewoda lubelski odwołał alarmy powodziowe w nadwiślańskich powiatach Lubelszczyzny. Mieszkańcy zalanych terenów sukcesywnie wracają do swoich domostw. Strażacy wypompowują wodę z rozlewiska w gminie Wilków. link