Tuesday, May 18, 2010

Zbierają pieniądze na kary za polskie napisy na Wileńszczyźnie

Związek Polaków na Litwie ogłosił akcję zbierania pieniędzy na zapłacenie kar pieniężnych nakładanych na mieszkańców Wileńszczyzny za używanie języka polskiego w miejscach publicznych. W tym celu założono specjalne konto bankowe. link