Thursday, October 28, 2010

Litewski premier oskarża Polskę o podgrzewanie atmosfery

Spór na linii Warszawa – Wilno się zaostrza. Premier Litwy oskarżył Polskę o pogarszanie obustronnych stosunków. link