Friday, November 19, 2010

Polska pamięta o Szwedach, którzy nam pomagali

Medalami Wdzięczności uhonorowano w ambasadzie RP w Sztokholmie Szwedów, którzy w latach 80. wspierali ruch solidarnościowy w Polsce. Wyróżnienia przyznało Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku z okazji 30. rocznicy powstania związku. link