Saturday, December 18, 2010

"Artykuł o Polakach w Afganistanie jest oburzający"

Minister obrony narodowej Bogdan Klich powiedział, że artykuł tygodnika "Time", w którym anonimowi amerykańscy żołnierze krytycznie wyrażają się o działaniach polskiego kontyngentu w Afganistanie, jest oburzający. link