Thursday, December 16, 2010

Głosowania o oświacie mniejszości narodowych nie będzie

Nie odbędzie się zaplanowane na dziś głosowanie nad nowelizacją ustawy o oświacie, uderzającą w szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie, w tym szkolnictwo polskie. Projekt nowelizacji został wycofany z porządku dziennego. link