Wednesday, December 8, 2010

WikiLeaks ujawniło doktrynę Radosława Sikorskiego

W ujawnionej przez WikiLeaks depeszy z 2008 r. ambasada USA w Warszawie oceniała, że Polska jest naturalnym sojusznikiem USA na wschodzie, a jej polityka ma na celu powstrzymywanie Rosji, która według szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego może okazać się zagrożeniem za 10-15 miesięcy. link