Thursday, January 13, 2011

Co pisze prasa zagraniczna o raporcie MAK

(Zagraniczne) gazety podkreślają wątek nacisków psychologicznych na załogę samolotu i alkohol we krwi dowódcy polskich sił zbrojnych. link