Tuesday, January 4, 2011

"Litwa ma dobre relacje z Polska. Łączy nas Grunwald"

Prezydent Litwy, Dalia Grybauskaite nie widzi problemów, jakie mogłyby zagrozić dobrym relacjom Litwy z Polską. Zdaniem prezydent, obydwa kraje łączy wspólna historia oraz wspólne interesy na arenie międzynarodowej. link