On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, February 28, 2011

Białoruś: TV znów atakuje Kartę Polaka

Białoruska telewizja wróciła w niedzielę wieczorem do tematu Karty Polaka, atakując zwłaszcza możliwość otrzymania jej z rekomendacji organizacji społecznej i wymieniając w tym kontekście nieuznawany przez oficjalne władze Związek Polaków na Białorusi (ZBP). link