On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, February 28, 2011

Czy Polakom faktycznie grożą masowe deportacje?

Wypowiedź ministra Kampa o masowym wydalaniu bezrobotnych Polaków z Holandii wywołała spore poruszenie nie tylko wśród holenderskiej Polonii, ale również i wśród Polaków w kraju. link