On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 10, 2011

Amerykanie wydali encyklopedię o Polakach

Na Uniwersytecie Connecticut w New Britain odbyła się prezentacja monumentalnej pracy historyka dr. Jamesa Stanley'a Puli, który koordynując działania 128 naukowców i autorów wydał właśnie Encyklopedię Polaków w Ameryce (The Polish American Encyclopedia). link