On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, March 2, 2011

Europosłowie w Wilnie debatują o prawach mniejszości

Po raz pierwszy w historii Litwy w Wilnie odbywa się wyjazdowe posiedzenie Frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii światowej przede wszystkim na problemy mniejszości polskiej na Litwie. link