On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, March 14, 2011

Nowy program dla Polaków na Białorusi

W ramówce wiosennej Biełsat rozpoczął nadawanie nowego magazynu pt. "Nad Niemnem", skierowanego do polskiej mniejszości na Białorusi. Jest to jedyny program Biełsatu nadawany w języku polskim. Widzowie dowiedzą się z niego o życiu polskiej wspólnoty, razem z autorami odwiedzą miejsca na Białorusi związane z polską historią, kulturą i sztuką. link