On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, March 30, 2011

Ustawa o oświacie podpisana!!!

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite podpisała nowelizację ustawy o oświacie - poinformował urząd prezydencki. W ocenie litewskich Polaków nowelizacja ta pogarsza sytuację szkoły polskiej na Litwie. link