On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, April 4, 2011

Białoruskie urzędy mają zwalczać "Kartę Polaka"

Opozycyjny portal internetowy "Biełorusskij Partizan" twierdzi, że białoruskie archiwa otrzymały polecenie wstrzymania wydawania zaświadczeń o osobach bliskich. Ma to utrudnić Polakom mieszkającym na Białorusi otrzymanie Karty Polaka. Oficjalne białoruskie władze temu zaprzeczają. link