On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, April 6, 2011

"Polacy do Litwinów: ny byliśmy tu pierwsi"

Na Litwie nie milkną dyskusje na temat kontrowersyjnej ustawy o oświacie, którą w ubiegłym tygodniu podpisała Prezydent Dalia Grybauskaite. Dziennik "Respublika" napisał, że ustawa ta gwarantuje takie same prawo do nauki w języku ojczystym dla szkół polskich na Litwie - jak mniejszości litewskiej w Polsce. link