On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, April 26, 2011

Polka skazana na Białorusi za udział w nielegalnej pikiecie

W Mińsku zatrzymano siedmioro obcokrajowców i pięciu obywateli Białorusi protestujących przeciwko budowie w tym kraju elektrowni atomowej. Wśród nich jest Polka. - Obywatelka RP została skazana na grzywnę przez białoruski sąd za udział w niedozwolonym zgromadzeniu, ma nakaz opuszczenia Białorusi - poinformował pierwszy sekretarz ambasady RP w Mińsku Paweł Marczuk. link