On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, April 11, 2011

"Polski prezydent na celowniku Rosji: Gruzja, Smoleńsk"

W Nowym Jorku, zgromadzeni przed polskim konsulatem na Manhattanie demonstranci, domagali się powołania międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy. link