On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, April 14, 2011

"To koniec jedności Polonii. I całe szczęście"

Wydaje się, że minął czas, kiedy wymóg istnienia jednej zwartej Polonii był oczywisty, a jego głoszenie było wyrazem patriotyzmu. Zresztą, "jednej Polonii" nigdy nie było. link