On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, May 9, 2011

Polki rodzą dzieci na koszt brytyjskich podatników

W szpitalu w dzielnicy Ealing, w zachodnim Londynie, 80% noworodków rodzą nie Brytyjki, ale kobiety z innych krajów. Najwięcej jest Hindusek i Polek. link