On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, September 28, 2013

Atak na miasteczko Chrześcijan w Syrii był pogromem

Według relacji świadków atak rebeliantów na starożytne miasteczko pierwszych Chrześcijan, Maaloula, w Syrii był pogromem. Miasteczko stoi na uboczu i nie stanowi żadnego celu militarnego. Natomiast to ze duża część mieszkańców to najstarsi Chrześcijanie mówiący językiem Chrystusa jest sola w oku Islamistów.

Po przejęciu miasta przez Islamistów głównym zajęciem rebeliantów było zmuszanie mieszkańców do przejścia pod groźbą miecza lub karabinu, na muzułmaństwo. Oprócz tego miały także miejsce gwałty, grabieże, podpalenia i morderstwa.

Cel został osiągnięty miejscowa ludność dołączyła do innych Syryjskich uchodźców.