On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, October 9, 2013

Katolicyzm zawieszony aż do odwołania

W USA religia katolicka jest w opalach. Tym razem jeszcze Obama nie zawiesił mszy świętych we wszystkich kościołach ale zawiesił je dla wszystkich katolików służących w amerykańskiej armii. Katolicy stanowią 25% służących w amerykańskiej armii i takie traktowanie powinno budzić zdumienie i oburzenie.

Katolicy już dawno podpadli "progresowcom" (progressives - zawoalowana nazwa dla amerykańskich komunistów) mimo ze ze wszystkich kościołów chrześcijańskich to właśnie katolicy najbardziej popierają lewicową politykę społeczną (aborcje, darmowe aborcje, pomoc dla nielegalnych imigrantów, śluby gejów, rozwody, itp). Wyjątek stanowi hierarchia kościelna która stanowczo sprzeciwia się aborcji za co kościół jest teraz coraz bardziej prześladowany. Ponieważ prezydent Obama jest znany z pamiętania wszelkich uchybień i tzw. listy wrogów, jest całkiem możliwe ze obecne kłopoty to odwdzięczenie się za dość głośny konflikt wokół odmowy kościoła oferowania pracownikom organizacji kościelnych ubezpieczenia które obejmuje darmową aborcję.