On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, September 16, 2014

Polska placówka dyplomatyczna zajęta przez rebeliantów

Podczas gdy opinia publiczna znudziła się Ukrainą przenosząc swoją uwagę na ISIS a prezydent Obama w dalszym ciągu ciężko trenuje golfa Rosjanie robią postępy. W ostatnich dniach prorosyjscy rebelianci zajęli konsulaty Polski i Czech w Doniecku. Polski konsulat stał  pusty po ewakuacji personelu kilka tygodni temu.

Prorosyjscy rebelianci zajęli polski konsulat w Doniecku