On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, January 8, 2015

USA zamyka bazy w Europie

W obliczu wzmożonej agresji Rosji wobec państw Europy Wschodniej Pentagon zdecydowal się na zamkniecie 15 baz w Europie. USA nazywa to konsolidacja i reorganizacja ale w końcowym rachunku tysiące żołnierzy amerykańskich wraca do USA.

Kongres zatwierdził pakiet 980 milionów dolarów na pomoc Europie Wschodniej. Większość pieniędzy pójdzie na treningi, remonty baz i trochę na wzmocnienie możliwości militarnych.

#Obama #Putin #Rosja #Ukraina