On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 5, 2015

Hillary Clinton może trafić do wiezienia zamiast na fotel prezydencki

Pani Clinton używając prywatny serwer dla email-i zamiast oficjalnego złamała prawo ale nie jest to duże przestępstwo. Ale, jeśli wymazała lub ukryła jakikolwiek dokument ze swojego serwera to już kwalifikacja czynu zmienia się na poważne przestępstwo które jest karalne.

Na razie wszystko wskazuje na to ze grozi jej 3 lata wiezienia i dyskwalifikacja ze sprawowania urzędu państwowego. Ale, z tego co udało mi się dowiedzieć kara może być większa ze względu na ilość wymazanych lub ukrytych dokumentów.

#HillaryClinton