On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, December 15, 2016

Czy Demokraci dążą do podważenia wyborów? To oznacza zamach stanu.

Całe zamieszanie wokół Rosyjskich hakerów, powtórnego przeliczania głosów, wskazywanie że Clinton dostała więcej głosów w skali kraju (bez względu na to że przegrała w skali stanów) i krzyku że Trump się nie nadaje na to stanowisko to po prostu ostatnia próba podważenia wyniku wyborów przez próbę wpływu na Elektorów i wynik ich głosowania. Do tego dochodzą także pogróżki na życie tych elektorów, o czym oczywiście lewicowe media nie informują.

Nawet gdyby tylko kilku Elektorów zmieniło głosy to i tak duży efekt propagandowy bo da to podstawy do podważania pozycji Trumpa jako prawnego lidera. W zasadzie do tej pory mówi się że Bush nie był wybrany (przez naród) tylko wyselekcjonowany (przez sąd) mimo że to Al Gore zwrócił się do sądu o decyzje kto powinien być prezydentem.