Monday, February 6, 2017

Daily News: dane o globalnym ociepleniu spreparowane aby oszukać liderów świata

Brytyjska Daily News donosi ze ma dowody na spreparowanie danych o temperaturach aby wpłynąć na wyniki Klimatycznego Szczytu w Paryżu w 2015. Według gazety, wysoce postawiony konsultant/naukowiec dla amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (National Oceanic and Atmospheric Administration), Dr. John J Bates, dostarczył im dowody na umyślne wyolbrzymienie danych użytych w raporcie dla szczytu. Celem było wpłyniecie na uczestników szczytu a zwłaszcza na prezydenta Obamę i premiera Camerona.

W raporcie twierdzono że nie było żadnej przerwy ani spowolnienia we globalnym wzroście temperatur i ze wzrost był szybszy niż się tego spodziewali naukowcy. Według doktora Batesa dane użyte nigdy nie były zweryfikowane i teraz, półtora roku później, agencja będzie je teraz po cichu zmieniać na podstawie nowych, zweryfikowanych mierzeń.