On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, March 30, 2018

Prezydent zawetował ustawę degradacyjną


Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że odmawia podpisania ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia.
Postanowiłem, że nie podpiszę ustawy degradacyjnej i zwrócę ją do ponownego rozpoznania przez Sejm, czyli zawetuję – poinformował na konferencji prasowej Prezydent Polski.
Mam wątpliwości; odebranie stopni wojskowych kierownictwu WRON jest mało dyskusyjne, ale nie tylko ci ludzie składali się na WRON; nie zgadzam się z dysproporcjami zawartymi w tej ustawie 
 Prezydent jeszcze raz pokazuje, że w Polsce rządzi demokracja.