On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, October 13, 2018

Przeprowadziliśmy się do Little Poland

Facebook//Jarmark
Wczoraj przeprowadziliśmy się do Malej Polski w New Britain w stanie Connecticut. Teraz będziemy mogli uczestniczyć i relacjonować wydarzenia z tej energicznej stolicy, pod względem ekonomicznym i kulturalnym, Polonii w naszym stanie.