Saturday, October 13, 2018

Przeprowadziliśmy się do Little Poland

Facebook//Jarmark
Wczoraj przeprowadziliśmy się do Malej Polski w New Britain w stanie Connecticut. Teraz będziemy mogli uczestniczyć i relacjonować wydarzenia z tej energicznej stolicy, pod względem ekonomicznym i kulturalnym, Polonii w naszym stanie.