KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Saturday, January 5, 2019

Stanu wyjątkowego w USA nie będzie

W obliczu "dziwnych" doniesień polskich portali i gazet czuje się zmuszony do napisania kilku słów o tym co się dzieje w USA. 

Po pierwsze Demokraci wcale nie chcą, jak donoszą inne redakcje, żadnych dyskusji o murze, ich przywódcy, a zwłaszcza Nancy Pelosi, już oświadczyli, że żadnego muru nie będzie. Po drugie, Trump nie powiedział, że wprowadzi stan wydatkowy tylko uzna, że kraj jest w niebezpieczeństwie i na budowę muru użyje pieniądze przeznaczone na wojsko.

Trudno powiedzieć skąd się biorą te "nie ścisłości" ale na pewno nikomu nie pomagają.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.