Saturday, September 7, 2019

Wreszcie doceniona: Polska najważniejszym członkiem NATO?

Wczoraj ważna publikacja amerykańska, The National Interest (Interes Narodowy), opublikowała artykuł pana Dan Goure, prezydenta think tanku Lexington Institute, w którym autor wyraża przekonanie, że Polska staje się najważniejszym członkiem NATO. Dzieje się tak nie tylko ze względu na to, ze Polska jest jednym z siedmiu członków NATO który wypełnia swoje obligacje wydawania 2 procent dochodu narodowego na obronność ale także ze względu na zagrożenie ze strony Rosji oraz poważny i szybki program modernizacji sil zbrojnych.

Docenienie polskich starań w mediach amerykańskich, nawet jeśli są to na razie media specjalistyczne, to dobra wiadomość dla nas wszystkich. 

Przeczytajcie: Poland: The Most Important Member of NATO (Thanks to the Russia Threat)?

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.