On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Saturday, September 7, 2019

Wreszcie doceniona: Polska najważniejszym członkiem NATO?

Wczoraj ważna publikacja amerykańska, The National Interest (Interes Narodowy), opublikowała artykuł pana Dan Goure, prezydenta think tanku Lexington Institute, w którym autor wyraża przekonanie, że Polska staje się najważniejszym członkiem NATO. Dzieje się tak nie tylko ze względu na to, ze Polska jest jednym z siedmiu członków NATO który wypełnia swoje obligacje wydawania 2 procent dochodu narodowego na obronność ale także ze względu na zagrożenie ze strony Rosji oraz poważny i szybki program modernizacji sil zbrojnych.

Docenienie polskich starań w mediach amerykańskich, nawet jeśli są to na razie media specjalistyczne, to dobra wiadomość dla nas wszystkich. 

Przeczytajcie: Poland: The Most Important Member of NATO (Thanks to the Russia Threat)?

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.