Monday, December 23, 2019

Złapaliśmy pomocników św. Mikołaja na ... / We caught Santa Helpers going after each other