On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, June 1, 2020

Pomnik innego polskiego bohatera też został zniszczony

General Casimir Pulaski Monument Freedom Plaza
Dzisiaj rano większość polskich i polonijnych mediów pisało o zniszczeniu pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. Okazuje się, że pomnik Kazimierza Pułaskiego spotkał ten sam los. O zniszczeniu tego pomnika poinformował National Mall National Park Service.