Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Wednesday, January 6, 2021

Dzisiaj certyfikacja głosowania elektorów i wyborów prezydenckich, dzisiaj także wyniki wyborów w Georgii


 Trump wywiera olbrzymi nacisk na swojego wice-prezydenta aby ten nie certyfikował wyniku głosowania elektorów.

Prezydent powiedział, że wybory były „skorumpowane w spornych stanach, a zwłaszcza niezgodne z Konstytucją, ponieważ dokonano na szeroką skalę zmian w zasadach i przepisach wyborczych, zgodnie z nakazami lokalnych sędziów i polityków, a nie ustawodawców stanowych”.

Trump dodał, że Pence ma „kilka opcji zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych”. „Może cofnąć certyfikację wyników lub wysłać je z powrotem do stanów w celu zmiany i certyfikacji” - powiedział Trump. „Może również unieważnić nielegalne i skorumpowane wyniki i wysłać je do Izby Reprezentantów w celu uzyskania jednego głosu na jedną tabelę stanu”.

Prezydent podkreślił, że Pence może unieważnić wyniki wyborów.

Dzisiaj poznamy też ostateczne wyniki wyborów w Georgii. w tym momencie jeden fotel wygrali Demokraci.


Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.