On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, January 6, 2021

Dzisiaj certyfikacja głosowania elektorów i wyborów prezydenckich, dzisiaj także wyniki wyborów w Georgii


 Trump wywiera olbrzymi nacisk na swojego wice-prezydenta aby ten nie certyfikował wyniku głosowania elektorów.

Prezydent powiedział, że wybory były „skorumpowane w spornych stanach, a zwłaszcza niezgodne z Konstytucją, ponieważ dokonano na szeroką skalę zmian w zasadach i przepisach wyborczych, zgodnie z nakazami lokalnych sędziów i polityków, a nie ustawodawców stanowych”.

Trump dodał, że Pence ma „kilka opcji zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych”. „Może cofnąć certyfikację wyników lub wysłać je z powrotem do stanów w celu zmiany i certyfikacji” - powiedział Trump. „Może również unieważnić nielegalne i skorumpowane wyniki i wysłać je do Izby Reprezentantów w celu uzyskania jednego głosu na jedną tabelę stanu”.

Prezydent podkreślił, że Pence może unieważnić wyniki wyborów.

Dzisiaj poznamy też ostateczne wyniki wyborów w Georgii. w tym momencie jeden fotel wygrali Demokraci.