Countdown Deal for Kindle version of "Killing Warsaw"

We are able to offer you a great deal on the Kindle version of the book "Killing Warsaw".
It starts on May 6th (8:00 A.M. PDT) at a price set to $0.99.
Every day the price will increase by $1.00, and the last day is May 10th at 12:00 A.M.

Wednesday, January 6, 2021

Dzisiaj certyfikacja głosowania elektorów i wyborów prezydenckich, dzisiaj także wyniki wyborów w Georgii


 Trump wywiera olbrzymi nacisk na swojego wice-prezydenta aby ten nie certyfikował wyniku głosowania elektorów.

Prezydent powiedział, że wybory były „skorumpowane w spornych stanach, a zwłaszcza niezgodne z Konstytucją, ponieważ dokonano na szeroką skalę zmian w zasadach i przepisach wyborczych, zgodnie z nakazami lokalnych sędziów i polityków, a nie ustawodawców stanowych”.

Trump dodał, że Pence ma „kilka opcji zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych”. „Może cofnąć certyfikację wyników lub wysłać je z powrotem do stanów w celu zmiany i certyfikacji” - powiedział Trump. „Może również unieważnić nielegalne i skorumpowane wyniki i wysłać je do Izby Reprezentantów w celu uzyskania jednego głosu na jedną tabelę stanu”.

Prezydent podkreślił, że Pence może unieważnić wyniki wyborów.

Dzisiaj poznamy też ostateczne wyniki wyborów w Georgii. w tym momencie jeden fotel wygrali Demokraci.


Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.