On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, March 16, 2021

Polityka energetyczna Bidena ma „pozytywny wpływ” na ceny ropy, „negatywny wpływ” na gospodarkę


 Polityka energetyczna prezydenta Bidena ma „pozytywny wpływ” na ceny ropy i „negatywny wpływ na gospodarkę” - przekonywał Stephen Schork, szef Grupy Schork w poniedziałek w „Poranku z Marią” na Fox News.

Schork zwrócił uwagę na działania energetyczne Bidena, w tym anulowanie projektu rurociągu naftowego Keystone XL i tymczasowe zawieszenie wydawania pozwoleń na ropę i gaz na ziemiach i wodach  federalnych w serii nakazów mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi.

Prezydent Biden cofnął zezwolenie na rurociąg o długości 1700 mil pierwszego dnia swojego urzędowania, kończąc projekt, który miał zatrudnić ponad 11 000 Amerykanów w tym roku.

W uwagach wygłoszonych przez Bidena w styczniu przed podpisaniem nakazów wykonawczych w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, prezydent wskazał na „kluczową część” swego planu „Build Back Better Recovery”, który, jak zauważył, „polega na budowie nowoczesnej, odpornej infrastruktury klimatycznej i przyszłości czystej energii, która stworzy miliony dobrze płatnych miejsc pracy dla związkowców.”

Ceny ropy i benzyny rosną ponieważ z powodow politycznych sztucznie spada produkcja i podaż.