On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Tuesday, March 16, 2021

Polityka energetyczna Bidena ma „pozytywny wpływ” na ceny ropy, „negatywny wpływ” na gospodarkę

Ceny z 9 marca na stacji Costco w Connecticut, 20 centów (około 10 procent) w 2 tygodnie

 Polityka energetyczna prezydenta Bidena ma „pozytywny wpływ” na ceny ropy i „negatywny wpływ na gospodarkę” - przekonywał Stephen Schork, szef Grupy Schork w poniedziałek w „Poranku z Marią” na Fox News.

Schork zwrócił uwagę na działania energetyczne Bidena, w tym anulowanie projektu rurociągu naftowego Keystone XL i tymczasowe zawieszenie wydawania pozwoleń na ropę i gaz na ziemiach i wodach  federalnych w serii nakazów mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi.

Prezydent Biden cofnął zezwolenie na rurociąg o długości 1700 mil pierwszego dnia swojego urzędowania, kończąc projekt, który miał zatrudnić ponad 11 000 Amerykanów w tym roku.

W uwagach wygłoszonych przez Bidena w styczniu przed podpisaniem nakazów wykonawczych w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, prezydent wskazał na „kluczową część” swego planu „Build Back Better Recovery”, który, jak zauważył, „polega na budowie nowoczesnej, odpornej infrastruktury klimatycznej i przyszłości czystej energii, która stworzy miliony dobrze płatnych miejsc pracy dla związkowców.”

Ceny ropy i benzyny rosną ponieważ z powodow politycznych sztucznie spada produkcja i podaż.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.