Saturday, December 4, 2021

W USA zaczyna brakować lekarstw w aptekach


 Rezerwa Federalna poinformowała w środę, że w listopadzie wiele części kraju zostało dotkniętych przerwami w łańcuchu dostaw i brakiem siły roboczej.

Chociaż problemy te otrzymują się w grudniu - a wzrost cen był powszechny w całej amerykańskiej gospodarce - puste półki nie są jedynym problemem.

Podobno w aptekach kończą się ważne leki na receptę, a amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) mówi, że w kraju zaczyna brakować około 111 leków - w tym leki nasercowe, antybiotyki i leki przeciwnowotworowe.

Agencja poinformowała na swojej stronie internetowej, że „nadal podejmuje kroki w celu monitorowania łańcucha dostaw”.

FDA podkreśla, że istnieje wiele powodów, dla których mogą wystąpić niedobory leków, w tym problemy produkcyjne i jakościowe, opóźnienia i zaprzestanie produkcji.

„Producenci dostarczają FDA większość informacji o niedoborach leków, a agencja ściśle z nimi współpracuje, aby zapobiegać lub zmniejszać skutki niedoborów” – napisano również, że około 80% producentów aktywnych składników farmaceutycznych znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi.